Czym jest ESG i jak wpływa na strategię marketingową centrów handlowych?
ESG w centrach handlowych
#FocusOnRetail

Czym jest ESG i jak wpływa na strategię marketingową centrów handlowych?

Grzegorz Skotarek
Grzegorz Skotarek
Founder & Head of marketing

ESG, czyli środowisko, społeczność i ład korporacyjny, to trzy filary odpowiedzialnego biznesu, które zdobywają coraz większe znaczenie w różnych sektorach gospodarki, w tym w branży nieruchomości komercyjnych.

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i społecznej, centra handlowe również podejmują różnorodne działania w ramach zrównoważonego rozwoju. W artykule przyjrzymy się, w jaki sposób zasady ESG wpływają na strategie marketingowe centrów handlowych i jakie korzyści mogą przynieść.

W artykule znajdziesz: 

  • Czym jest ESG?
  • Jakie znaczenie ma dla centrów handlowych?
  • Jaką rolę odgrywa strategia marketingowa w działaniach ESG?
  • Praktyczne przykłady działań ESG obiektów handlowych z Polski i zagranicy
  • Trendy i przyszłość 

Czym jest ESG?

ESG to model, który wskazuje, jak firmy mogą prowadzić działalność w sposób zrównoważony i etyczny. Aspekt środowiskowy (E) koncentruje się na ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko, społeczny (S) obejmuje dobrostan społeczności, natomiast zarządzanie (G) odnosi się do struktury zarządzania i jej transparentności. Elementy te pozwalają ocenić wpływ działalności firmy na świat i społeczeństwo oraz jej postępowanie w aspektach etycznych i zarządczych.

Znaczenie ESG dla centrów handlowych

Dla centrów handlowych praktyki ESG są kluczowe, zwłaszcza w kontekście regulacji UE, takich jak Europejski Zielony Ład. ESG może wpływać na wysokość czynszów, popyt najemców i warunki finansowania. Ponadto, wdrożenie zasad ESG może zwiększyć na reputację centrów handlowych, co jest kluczowe w budowaniu relacji z klientami i partnerami biznesowymi.

Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych w aktywa spełniające kryteria ESG wzrosło o ponad 650% w ciągu ostatnich ośmiu lat*, co świadczy o potencjale rynkowym dla firm oferujących takie inwestycje. W Polsce 72% właścicieli / zarządców obiektów potwierdza, że wdrażają strategie ESG, stanowiąc przykłady jak zrównoważony rozwój może być integralną częścią działalności komercyjnej.**

Dla centrów handlowych wdrożenie praktyk ESG to nie tylko sposób na budowanie wizerunku odpowiedzialnej marki, ale również na zwiększenie konkurencyjności. W branży nieruchomości komercyjnych zrównoważony rozwój przekłada się na konkretne działania, takie jak efektywność energetyczna, zarządzanie wodą i odpadami, oraz budowanie relacji z lokalną społecznością.

ESG a strategia marketingowa

Kwestie zrównoważonego rozwoju stają się istotnym elementem działań marketingowych. Ponad 90% zarządców porusza te tematy w komunikacji marki. Właściwe działania w obszarze ESG mogą budować pozytywny wizerunek obiektu i przyciągać klientów ceniących odpowiedzialność społeczną i środowiskową, co ma bezpośredni wpływ na relacje z klientami i reputację centrów handlowych.

Wdrażanie praktyk zrównoważonego rozwoju pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku, który przyciąga klientów ceniących odpowiedzialność środowiskową. Przykłady działań obejmują organizowanie eventów z ekologicznych materiałów, zmniejszenie zużycia plastiku oraz zapewnienie dostępu do transportu publicznego i zrównoważonej mobilności.

Praktyczne przykłady

Na świecie wiele centrów handlowych wdrożyło praktyki ESG. Na przykład, Westfield London ściśle współpracuje z najemcami i wykonawcami w celu efektywnego wykorzystania zasobów, oraz uczestniczy w lokalnych projektach społecznych. Korzysta również z kampanii marketingowych, które promują ich działania ESG. Reklamy i materiały promocyjne podkreślają ich zaangażowanie w projekty społeczne i inicjatywy ekologiczne, co przyciąga klientów pragnących wspierać odpowiedzialne marki. 

Z kolei Mall of America w USA angażuje się w inicjatywy promujące zrównoważony rozwój, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, takie jak wykorzystanie pasywnej energii słonecznej. Dzięki zaangażowaniu w zrównoważone praktyki, centrum skutecznie kieruje ponad 60% odpadów na recykling, co stanowi wyraźną poprawę w porównaniu z wcześniejszymi latami. Ponadto, nieodebrane przedmioty z biura rzeczy znalezionych otrzymują drugie życie poprzez darowizny na rzecz lokalnych organizacji non-profit, co umożliwia wniesienie pozytywnego wkładu w lokalną społeczność.

Na naszym rynku wiele obiektów handlowych prowadzi kampanie informacyjne na temat segregacji odpadów i używa mediów społecznościowych do promowania działań proekologicznych i społecznych. Zorganizowane wydarzenia i warsztaty edukacyjne dotyczące ochrony środowiska i zdrowego stylu życia są przykładami działań, które przyciągają klientów świadomych ekologicznie. W ostatnim czasie Sierra Balmain przeprowadziła również konsultacje społeczne na temat przyszłości centrów handlowych i tego czego oczekują klienci w ramach ESG, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję.

Zobacz case study jak wykorzystaliśmy sztuczną inteligencję do kampanii dla centrów handlowych

Trendy i przyszłość

W przyszłości przewiduje się, że koncepcje takie jak „circular economy” będą kluczowe w rozwoju ESG w centrach handlowych. Rozwój technologii, rosnąca świadomość konsumentów oraz nowe regulacje prawne sprawiają, że praktyki ESG będą coraz bardziej integralną częścią działalności centrów handlowych. Obecnie obserwujemy trend wzrostu inwestycji w rozwiązania ekologiczne oraz tworzenie strategii angażujących społeczności lokalne w działania na rzecz ochrony środowiska i dobrostanu społecznego. Oczekuje się dalszego rozwoju i implementacji praktyk ESG w centrach handlowych, zarówno pod kątem działań operacyjnych, jak i komunikacji marketingowej.

Wdrożenie standardów ESG w centrach handlowych jest nie tylko odpowiedzią na rosnące wymagania regulacyjne i oczekiwania społeczne, ale także kluczowym elementem budowania wartości i konkurencyjności na rynku nieruchomości komercyjnych. Integracja zasad zrównoważonego rozwoju z głównymi strategiami biznesowymi i marketingowymi przynosi korzyści zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie, wpływając na pozytywny wizerunek, relacje z klientami oraz wartość inwestycji.

* & **  - Rarpot PwC oraz PRCH – „ESG w branży nieruchomości handlowych”

Komentarze

kontakt dla klientów

Focus Agency Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 123A
00-838 Warszawa
Krystian Nowakowski

Krystian Nowakowski

+48 660 000 950
krystian@focus-agency.pl