Czy centra handlowe powinny zwiększyć budżety na kampanie digital?
jaki budżet na kampanie?
#FocusOnRetail

Czy centra handlowe powinny zwiększyć budżety na kampanie digital?

Grzegorz Skotarek
Grzegorz Skotarek
Founder & Head of marketing

Audyt jest kluczowym procesem systematycznego oceniania i analizowania działań, strategii, procesów komunikacji oraz osiąganych wyników. Jednym z celów audytu jest również optymalizacja budżetów reklamowych oraz redukcja kosztów. Pozwala on nie tylko na analizę aktualnych działań, ale również na ich dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku. Dzięki temu można identyfikować i powielać najlepsze praktyki. Dlaczego zatem audyt jest istotny? Zapraszamy do przeczytania artykułu.

W artykule znajdziesz: 

  • Znaczenie digitalizacji w strategii marketingowej centrów handlowych.
  • Analiza lejka sprzedażowego i odpowiedni channel mix na każdym etapie.
  • Dostosowanie kampanii do różnych pokoleń od Gen Z do pokolenia X.
  • Podsumowanie i rekomendacje.

Znaczenie digitalizacji w strategii marketingowej centrów handlowych

Centra handlowe, historycznie skupiające się na sprzedaży detalicznej, ewoluują w kierunku stania się centrami doświadczeń i interakcji. W tym kontekście, digitalizacja staje się kluczowym elementem w angażowaniu klientów. Kampanie digitalowe pozwalają na dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, personalizację komunikacji oraz pomiar efektywności działań marketingowych.

Analiza lejka sprzedażowego i odpowiedni channel-mix:

Świadomość (Top of the Funnel - ToFu): Na tym etapie skupiamy się na budowaniu świadomości marki. Idealne kanały to social media (Facebook, Instagram), Google Display i Programmatic Buying, które pozwalają na szerokie dotarcie. Kampanie powinny być kreatywne i angażujące, ukazujące centrum handlowe jako miejsce spotkań i doświadczeń.

Rozważanie (Middle of the Funnel - MoFu): Tutaj koncentrujemy się na edukacji i budowaniu zainteresowania. Newslettery, zaawansowane kampanie w social media (np. retargeting) oraz wyszukiwarka Google z odpowiednio dobranymi słowami kluczowymi są kluczowe. Można tu wykorzystać content marketing, oferując artykuły, poradniki czy informacje o nadchodzących wydarzeniach.

Decyzja (Bottom of the Funnel - BoFu): Na tym etapie klient jest gotowy do wizyty lub zakupu. Kampanie SMS, e-mail marketing z personalizowanymi ofertami, remarketing w Google i social media są najbardziej efektywne. Ważne jest, aby komunikacja była bezpośrednia i skoncentrowana na konwersji.

Lejek sprzedażowy

Dostosowanie kampanii do różnych pokoleń:

W kontekście marketingu dla centrów handlowych, zrozumienie i dostosowanie komunikacji do różnych pokoleń jest kluczowe. Każde pokolenie ma swoje unikalne cechy i preferencje, które należy uwzględnić przy tworzeniu kampanii digitalowych.

Pokolenie Z to pokolenie dorastało w świecie cyfrowym, więc ich oczekiwania co do technologii są wysokie. "Digital natives" (tak są nazywane), cenią autentyczność, kreatywność i interaktywność. W przypadku tego pokolenia, skuteczne są kampanie w mediach społecznościowych, które wykorzystują najnowsze trendy, takie jak krótkie, angażujące wideo na TikToku czy Instagramie. Warto również wykorzystać influencer marketing, który jest bardziej wiarygodny dla tej grupy niż tradycyjne formy reklamy. Pokolenie Z ceni również marki, które angażują się w kwestie społeczne i środowiskowe.

Millenialsi są bardzo zróżnicowaną grupą, ale generalnie są to osoby, które przywiązują dużą wagę do work-life balance i doświadczeń, a nie tylko do posiadania rzeczy. W kampaniach skierowanych do millenialsów warto podkreślać doświadczenia, które można zdobyć w centrum handlowym, czy też udogodnienia. Kampanie e-mailowe, blogi z poradami czy artykuły lifestyle'owe mogą być skuteczne. Millenialsi są również aktywni w mediach społecznościowych, ale preferują bardziej szczegółowe i dłuższe treści niż Gen Z.

Pokolenie X to pokolenie, które jest często pomijane w strategiach digitalowych, co jest błędem, ponieważ są to osoby często na szczytach swoich karier zawodowych i z dobrą sytuacją finansową. Pokolenie X ceni sobie jakość i profesjonalizm, dlatego kampanie powinny być dobrze przemyślane i szczegółowe. E-mail marketing, wyszukiwarka Google i tradycyjne strony internetowe będą tutaj skutecznymi kanałami. Warto również zwrócić uwagę na treści, które podkreślają jakość, tradycję i niezawodność.

Pokolenia

Integracja kampanii dla różnych pokoleń:

Ważne jest, aby centra handlowe nie skupiały się na jednym pokoleniu, lecz starały się integrować swoje działania, aby przyciągnąć różnorodną klientelę. Na przykład, kampania w mediach społecznościowych może być skierowana głównie do Gen Z i millenialsów, ale równocześnie można prowadzić kampanię e-mailową, która będzie bardziej rezonować z pokoleniem X. Kluczem jest zrozumienie, że każde pokolenie ma inne preferencje i oczekiwania, a skuteczna komunikacja wymaga dostosowania przekazu i kanałów dystrybucji do tych różnic.

W erze cyfrowej, centra handlowe muszą nie tylko zwiększyć budżety na kampanie digitalowe, ale również skutecznie integrować te działania z kampaniami offline. Różnice między kampaniami online i offline są znaczące, ale ich synergia może przynieść znakomite rezultaty.

Integracja kampanii online z offline:

Spójność komunikacji: Ważne jest, aby przekaz online był spójny z tym, co klient doświadcza offline. Na przykład, jeśli centrum handlowe promuje wydarzenie kulturalne w mediach społecznościowych, powinno to być widoczne również w materiałach reklamowych na miejscu.

Wykorzystanie danych: Dane zebrane w kampaniach online mogą pomóc w lepszym targetowaniu i personalizacji działań offline, np. poprzez dostosowanie billboardów w okolicach, gdzie mieszka większość online odbiorców.

Cross-promocje: Promocje online mogą zachęcać do wizyt w fizycznych lokalizacjach, a działania offline mogą zachęcać do interakcji online, np. poprzez konkursy w mediach społecznościowych.

Ryzyko kanibalizacji reklam:

Kanibalizacja reklam może wystąpić, gdy kampanie online i offline centrów handlowych kolidują z działaniami marketingowymi najemców. Na przykład, jeśli centrum handlowe promuje dużą wyprzedaż online, a równocześnie najemca prowadzi własną kampanię e-commerce, może to prowadzić do konfliktu o uwagę klienta, a tym samym wzrost kosztów kampanii. Aby tego uniknąć, centra handlowe mogą:

Koordynować działania z najemcami: Regularne spotkania i planowanie kampanii mogą pomóc w synchronizacji działań i uniknięciu pokrywających się wiadomości.

Tworzyć wspólne kampanie: Współpraca w tworzeniu kampanii, które promują zarówno centrum, jak i jego najemców, może być korzystna dla obu stron.

Analizować dane: Monitorowanie danych i analiza efektów kampanii pozwolą na zrozumienie, jak działania online wpływają na kampanie offline i odwrotnie.

Zwiększenie budżetów na kampanie digitalowe jest kluczowe dla centrów handlowych, ale równie ważna jest integracja tych działań z kampaniami offline. Współpraca i koordynacja z najemcami są niezbędne, aby uniknąć kanibalizacji reklam i maksymalizować efektywność działań marketingowych. W erze cyfrowej, centra handlowe muszą być elastyczne, innowacyjne i gotowe na integrację różnych kanałów komunikacji, aby pozostać konkurencyjne i atrakcyjne dla klientów.

Komentarze

kontakt dla klientów

Focus Agency Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 123A
00-838 Warszawa
Krystian Nowakowski

Krystian Nowakowski

+48 660 000 950
krystian@focus-agency.pl